HAKKIMIZDA

Müftüoğlu Hukuk Bürosu, değişen dünya düzenine ve çağın dinamizmine uyum sağlayarak müvekkillerin değişen ihtiyaçlarına kalite odaklı çözümler üretmek vizyonuyla 2021 yılında kurulmuştur.
Başlıca faaliyet alanlarımız enerji ve inşaat projeleri, finansman ve şirketler hukuku ile bu alanlarda uyuşmazlık çözüm süreçlerini kapsamaktadır. Bu doğrultuda ofisimiz, müvekkillerine enerji, üstyapı ve altyapı projeleri; proje finansmanı; birleşme & devralmalar ve bu alanlarla ilgili dava ve tahkim yargılamaları da dâhil olmak üzere uyuşmazlıkların çözümü kapsamında hizmet sunmakta; bunun yanı sıra müvekkillerin ihtiyaç duydukları sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve risk analizlerinin yapılması konularında hukuki destek sağlamaktadır.

Ofisimiz, ayrıca inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere FIDIC ve uluslararası inşaat sözleşmeleri ile tedarik ve satış sözleşmelerine ilişkin bilgilendirici eğitim programları sunmaktadır.

FAALİYET ALANLARI

EKİBİMİZ

KARİYER

Müftüoğlu Hukuk Bürosu olarak avukatlık stajı ve/veya yaz stajı imkânları sunmaktayız. Bu pozisyonlar için kendini geliştirme isteği duyan, ileri derecede İngilizce yetkinliği olan ve işbirliğine yatkın avukat adayları ve/veya üçüncü sınıfı bitiren hukuk fakültesi öğrencilerini değerlendirmekteyiz.

Hukuk fakültesi öğrencilerinin bir hukuk bürosu ortamında çalışarak genel işleyiş hakkında deneyim kazanmaları adına sağladığımız yaz stajı programı, 2 haftalık bir süreyi kapsamaktadır. Bu program kapsamında yaz stajyerlerimizin hukuki araştırma yapma, hukuki belgeleri inceleme ve görüş oluşturma konularında gelişmesi hedeflenmektedir.

Yasal stajyer ve/veya yaz stajyeri olarak bizimle çalışmak isteyen hukuk fakültesi mezunları ve/veya öğrencilerinin, özgeçmişlerini ve güncel İngilizce seviyelerini gösterir belgeleri (TOEFL, IELTS vb.), neden ofisimizde staj yapmak istediklerini açıklayan bir kapak yazısı eşliğinde 31 Mart 2024 tarihine kadar info@muftuogluhukukburosu.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

İLETİŞİM